תוכנה ובקרה:

 פתרונות בקרה תעשיתית ופיתוח תוכנה בהתאם לדרישות הלקוח.

בקרה תעשיתית:
מכונת ייצור
מכונת ייצור
מכונת הרכבה
מכונת כיפוף ממוחשבת